Toimikunnat

Aktiviteettit- ja Liikuntatoimikunta
tpj Reijo Hurskainen

jäsenet: LC Porthanin jäsenet
- Vastaa palvelu- ja aktiviteettitoiminnasta sekä raportoi toimistaan hallitukselle ja kuukausikokoukselle
- Suunnittele ja toteuttaa yläasteen reiluin luokka -kilpailun yhteistyössä Jari Kuneliuksen kanssa
- Toteuttaa ja vastaa klubin liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät tapahtumat yhteistyössä ladyjen kanssa
- Huolehtii ja vastaa klubin osallistumisesta Lions-järjestön kilpailuihin
- Järjestää siperialaiset, laskiaistiistain ja vammaisten liikuntatapahtuman
- Järjestää 2-luokkalaisten laskettelukoulun


Markkinatoimikunta
tpj. Markku Leino
vara pj. Pasi Lyytinen
jäsenet: Heikki Fredrikson

- Uusii markkinapaikkakartan
- Vastaa Wilma-markkinoiden järjestelystä ja toteutuksesta
- Raportoi toimistaan hallitukselle ja kuukausikokoukselle
- Toimii yhteistyössä ladyjen kanssa. Lue lisää... Wilma-markki
noista


Wilmatoimikunta
tpj Esa Kainulainen ja Jorma Rihto (Viitasaaren kaupunki)
- Valitsee Viitasaaren Wilma-henkilön toimintavuodelle
- Hankkii kukkaseppeleen ja kunniakirjan
Lue lisää... Wilma-henkilöistä

Juhlatoimikunta
tpj Esa Kainulainen
jäsenet:
Järvinen Jorma
Jyrki Kemppainen
Veli-Matti Linna
- Vastaa klubin joulujuhlan sekä kevätretken ideoinnista ja toteutuksesta
- Huolehtii yhteydenpidon ja tervehdykset ystävyysklubiin
- Pitää aikakirjaa veljien merkkipäivistä ja huolehtii muistamisista

Jäsen ja läsnäolotoimikunta
tpj Osmo Paananen
- Valmistelee uusien veljien valinnat ja vanhojen veljien klubissa viihtymiseen liittyvät asiat
- Seuraa veljien kokouksiin osallistumista
- Valmistelee ja esittää hallitukselle mahdolliset Melvin Jones ehdokkaat
- Huolehtii yhteydenpidosta Melvin Jones säätiöön.

Lipputoimikunta
tpj Markki Leino
jäsenet:
Heikki Fredrikson
Heimo Leppänen
- Vastaa pöytästandaarien ja viirien jaosta sekä kirjaamisesta ohjeiden mukaisesti
- Vastaa viiri- ja lippu-, sekä henkilöheraldiikasta eri tilaisuuksissa klubimestarin kanssa

Nuorisovaihto- ja Quest-lion
tpj. Esa Kainulainen
- On yhteydessä alueen kouluihin ja päiväkoteihin ja tiedotta heille Quest-kurssista
- Vastaa nuorisovaihtoon liittyvistä asioista toimien yhteistyössä hallituksen kanssa
- vastaa Quest-koulutuksesta
Lue lisää...Quest-koulutuksesta ja nuorisovaihdosta

Senioritoimikunta ja historiatoimikunta (etuoikeutetut jäsenet)
Reino Huuskonen
Timo Boman
Teuvo Ruuhi
Esko Vaistila
- Organisoi ja pohtii mielekkäitä vaihtoehtoja ikääntyvien ja kokeneempien veljien aktiviteetti ja harrastustoimintaan
- Päivittää klubin leikekirjaa
- Saattaa klubin historiaa nuorempien veljien tietoon

ARS-Lion Jorma Tuhkanen - Toimii säätiön yhdyshenkilönä ja hankkii klubille tarvittavat adressit

Joulukorttiasiamies Pasi Lyytinen
- Vastaa ja ohjaa joulukorttiaktiviteetin

Puolisotoiminta lady Päivi Pasanen
paivi.pasanen65@gmail.com
- Toimii käytettävissä olevan aikansa rajoissa puolisotoiminnassa

Toimikunnat voivat kutsua kokouksiinsa ja toimintaansa lisäjäseniä.
Toimikuntia pyydetään kokoontumaan järjestäytymis- ja suunnittelukokouksessa viimeist&aumäln lokakuun aikana.


Lions Club Viitasaari Porthan

Seuraavalle sivulle