Kuvien toimitus- ja käyttöehdot

1. Lions Club Viitasaari Porthanin valokuva-arkisto luovuttaa kuvat kertajulkaisuoikeudella etukäteen sovittuun tarkoitukseen.
2. Tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla.
3. Asiakas vastaa kuvien käyttöyhteyden laillisuudesta, samoin kuin lupien hankkimisesta, kuvaajalta sekä kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Asiakas on vastuussa mahdollisista seuraamuksista, mikäli asianomaisia lupia ei ole hankittu.
4. Asiakkaan on ilmoitettava kuvien käyttötarkoitus ennen kuvan luovutusta.
5. Kuvien julkaiseminen jälkikäteen tämän sopimuksen ulkopuolella on kiellettyä ja mahdollisista seuraamuksista vastaa aina asiakas.
6. Asiakas ei saa manipuloida kuvaa ilman kuvaoikeuden haltijan lupaa.
7. Kuvia julkaistaessa on mainittava kuvaajan nimi.
8. Kuvia, joiden kuvaoikeudenhaltija on Lions Club Viitasaasri Porthan ry, julkaistaessa on mainittava kuvaaja sekä kuvanlähteeksi Lions Club Viitasaari Porthan ry valokuva-arkisto.
9. Digitaalisessa muodossa olevia kuvia ei saa säilyttää asiakkaan omassa arkistossa sopimuksen mukaisen käytän jälkeen.
10. Kuvien, joiden kuvaoikeuden haltija on Lions Club Viitasaari Porthan ry, kertajulkaisemisesta veloitetaan 30 euroa kuvalta muilta kuin Lions-liiton jäseniltä sekä Lions-liiton sidosryhmiltä.
11. Lions Club Viitasaari Porthan ry kuva-arkistoon on toimitettava nähtäväksi julkaisu, jossa kuvat on julkaistu.

Copyright © 2015 -. All rights reserved.

Lions Club Viitasaari Porthan

Kuvapankkiin